Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Hodnoty a krásy nášho športu a ich zachovanie

Hodnoty a krásy nášho športu a ich zachovanie

Hodnoty a krásy nášho športu a ich zachovanie

Týchto pár riadkov by som chcel venovať téme, ktorá je  možno menej otvorená, niektorými z nás zatracovaná no každopádne podľa mňa v našej kaprárskej komunite veľmi potrebná. Hodnoty a krásy nášho športu a ich zachovanie. Mojím príspevkom by som chcel vyjadriť potrebu stanovenia nie len spodnej hranice alebo miery úlovku ako je to doteraz, ale aj tú vrchnú, ktorá je podľa môjho názoru veľmi potrebná. Keďže momentálne táto hranica nie je priamo zakotvená v žiadnom platom zákonníku, toto rozhodnutie zostáva na každom z nás. Práve toto rozhodnutie sa tak stáva najdôležitejším pre zachovanie si bohatstva v našich vodách. Už dlhú dobu, takmer od kedy sa pamätám ma fascinuje hlavne lov kapitálnych kaprov, ktorému sa aktívne venujem. V samej podstate som presvedčený o tom, že každá z našich vôd v sebe ukrýva ten svoj poklad. V tejto súvislosti by som chcel podotknúť že nezáleží na tom či hovoríme o stojatej či tečúcej, malej či veľkej vodnej ploche. V podstate je to podľa mňa úplne jedno, no verím že ten kapitálny kus, pre niektorých „mohykán“ tam niekde určite pláva. Závisí už len na pomeroch každej vodnej plochy, nádrže, rieky či ramena. To čo može byť niekde bežný jedinec, može byť inde jedným z najstarších obyvateľov či pokladov inej vodnej plochy. Mnoho hodín, dní či mesiacov strávených na brehoch našich vôd ma presvedčilo o tom, že pre zachovanie týchto, pre nás „pokladov“, treba zmeniť predovšetkým myslenie rybárov o tom čo kaprarina je, čo pre nás znamená a čo na nej každý z nás miluje. Mnoho krát som sa na vlastné oči presvedčil  že predovšetkým ľudia, ktorí o sebe tvrdili, že sú najväčšími zástancami kaprariny nedokázali, či nechceli urobiť skutok, ktorý vedie k jednému z najkrajších okamihov novodobej kaprariny. Mám na mysli okamih kedy každý z nás rozhoduje o tom či daruje zdolanej rybe slobodu. Presne  ten moment v ktorom sa každý  môže poďakovať za krásny zážitok či nezabudnuteľný súboj a poslať „mohykána“ do jeho domova. Ja osobne som zástancom lovu „chyť a pusť“ no nikomu nemôžem uprieť jeho právo na privlastnenie si toho, na čo má podľa platného povolenia nárok. Každý z nás by si mal však položiť otázku či je pre neho kaprarina športom, záľubou alebo len nevyhnutným zdrojom potravy!!!!!!!!!!!!!!!!!
Preto by sme si mali uvedomiť či to čo si od vody chceme vziať bude jedinečný zážitok, možno navždy alebo len ďalší kus mäsa do mrazničky. Myslím si že otázka znie: je nutné si „úlovok“ vziať alebo je ten  „jeden“ pre danú vodu nepostrádateľný. Som presvedčený o tom, že každý z nás hrdých kaprárov by si želal aby naše vody obývali ukážkové ba priam historické exempláre rýb tak ako je tomu v mnohých krajinách na svete.

Hodnoty a krásy nášho športu a ich zachovanie

No na to aby tomu tak bolo jepotrebné zmeniť predovšetkým myslenie alebo postoj každého jedného z nás, ktorý práve stojí na brehu vody a rozmýšľa či je nutné si úlovok vziať domov alebo ho vo vode ponechať  pre ďalšie generácie a stať sa tak súčasťou niečoho omnoho väčšieho a zmysluplnejšieho ako je chvíľkový pocit z toho, že máme ešte plnšiu chladničku. Je mi viac ako jasné, že moje slová nezmenia myslenie všetkých, no pokiaľ sa nad nimi zamyslí čo i len jeden z mojich súčasných či budúcich kolegov rybárov, tak v tom prípade nie sú vôbec zbytočné. Každý z nás môže prispieť svojou troškou nech už je momentálne akákoľvek malá či veľká, verím že do budúcna bude určite neoceniteľná. Myslím si že by sme sa mali snažiť odbúrať ľahostajnosť niektorých rybárov a dať do povedomia, že nie je dôležitá iba nová násada rýb do vôd ale aj to vodné obyvateľstvo, ktoré vo vode už má svoj domov a ponúka nám možnosť byť úspešnými v našom športe.

A preto sa týmto smerom chcem poďakovať každému kto si ctí to čo robíme a kto sa venuje mládeži a učí začínajúcich rybárov ctiť si hodnoty nášho krásneho športu. Myslím si že práve toto je najperspektívnejšia cesta pre zachovanie a budovanie si bohatstva, ktoré v našich vodách určite máme a chceme sa nimi pýšiť aj o pár rokov neskôr…. Pretože  každý by sa mal zamyslieť nad tým koľko toho ešte máme a ako dlho chceme aby to vydržalo….

 

Za Mikbaits team Slovakia a za všetkých priaznivcov športovej kaprariny Milan „Pezi“ Gaál

Počet komentárov: 9

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *